İnsan Kaynakları

ik

İnsan kaynakları politikamız, şirket çalışmalarının belirlenen hedef doğrultusunda, ekonomik ve en verimli düzeyde yürütülmesi için; şirketin her seviyesindeki kadrolara en yetkin personeli temin etmek ve personel yetkinliklerinin gelişiminde uygulanacak yöntemi saptamaktır.

ERACO insan kaynakları politikasının genel ilkeleri;

  • İşin özelliğine uygun nitelikteki personelin seçimini ve görevlendirilmesini sağlamak,
  • Personelin yeteneklerine uygun yetişme ve gelişme imkanları sağlamak,
  • Personeli başarıya özendirmek, bilgi ve görgüsünü arttırmada imkanlar sağlamak, başarılı personeli ödüllendirmek,
  • Şirket içinden yönetim kadrolarına eleman yetiştirmek ve yerleştirmek,
  • Yapılan görevin niteliğine uygun ve güvenli çalışma olanaklarını sağlamak,
  • Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarını korumak ve gözetmek,
  • Personeli ilgilendiren konuları anında duyurmak, görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerine imkan sağlamak ve iş verimini artırmak,
  • Personelin çalışma isteğini artırıcı nitelikte iş ortamı ve sosyal ilişkiler kurulmasını sağlamak,
  • Personelin motivasyon tatmin düzeyi ile şirkete bağlılıklarını takip etmek; bunun için gerekli revizyon ve iyileştirmeleri yapmak şeklindedir.

İnsan Kaynakları Formu

Başvurulan Pozisyon:

Ücret Beklentiniz:

Kişisel Bilgiler

Ad-Soyad:

Adres:

Ev Telefonu:

Cep Telefonu:

E-Posta:

Cinsiyet: BayBayan

Doğum Yeri ve Tarihi:

Medeni Durum:

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans
Lisans
Ön Lisans

iş Deneyimi

Şirket Departman Pozisyon Giriş/Çıkış Görev Tanımı

Yabancı Dil Bilgileri

Yabancı Dil Seviye

Kurs ve Sertifika

Eğitim Alınan Kurs ve Kuruluş Konusu Süre

Askerlik Bilgileri

Askerlik Durumu:

Araç Kullanma Bilgileri

Ehliyet:

Sınıfı:

Referans Bilgileri

Adı Soyadı iş Yeri Pozisyonu Telefonu