Su Soğutmalı Chiller
aqua
erw-s
Su Soğutmalı Chiller
erw-s-icon
Chiller Soğutma Kapasitesi: 17.3 kW – 122 kW
erw-t2
Su Soğutmalı Chiller
erw-s2-t4-icon
Chiller Soğutma Kapasitesi: 34.6 kW – 244 kW
erw-t4
Su Soğutmalı Chiller
erw-s2-t4-icon
Chiller Soğutma Kapasitesi: 71.3 kW – 503 kW
erw-p2
Su Soğutmalı Chiller
erw-p2
Chiller Soğutma Kapasitesi: 150 kW – 613 kW
erw-w2
Su Soğutmalı Chiller
erw-w2-icon
Chiller Soğutma Kapasitesi: 112 kW – 863 kW
Su Soğutmalı Chiller
hydra
dcw-w
Su Soğutmalı Chiller
dcw-w-w2-icon
Chiller Soğutma Kapasitesi: 116 kW – 850 kW
dcw-w2
Su Soğutmalı Chiller
dcw-w-w2-icon
Chiller Soğutma Kapasitesi: 231 kW – 1700 kW